Oferta


PROJEKTOWANIE
Wykonamy projekty budowlane branży drogowej, koncepcje ogrodów oraz wjazdów z dróg na prywatne posesje. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie drogowym nasze projekty spełnią oczekiwania Klientów zarówno pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym.


BUDOWA DRÓG I PLACÓW MANEWROWYCH
Zrealizujemy dla Państwa proste jak i złożone inwestycje. Pracując na najwyższej jakości materiałach i zachowując wszelkie reżimy technologiczne, kompleksowo wykonamy roboty drogowe, kanalizacyjne i elektryczne.


KOMPLEKSOWA BUDOWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH ORAZ UŻYTELNOŚCI PUBLICZNEJ
Posiadamy duże doświadczenie w realizacji hal przemysłowych wraz z posadowieniem, remontów nawierzchni na terenie przedsiębiorstw, parków i skwerów, boisk sportowych jak i przystani jachtowych. Nasze prace wykonujemy często z zachowaniem pełnego ruchu na obiektach.


KRUSZYWA NATURALNE
Oferujemy szeroki wachlarz kruszyw naturalnych:

 • piasek drobny ,,mułek’’
 • piasek 0-2
 • pospółka drogowa
 • kruszywo 2-16
 • kamień łamany 0-63
 • kamień polny ,,otoczak’’
 • gruzobeton
 • kruszywo płukane 2-8
 • kruszywo płukane 8-16

Oferta jest uzależniona dostępnością materiału na placu.


BETON TOWAROWY
Produkujemy betony na nowoczesnym w pełni skomputeryzowanym węźle betoniarskim, zachowujące wszystkie wymagane parametry. W ofercie:

 • podsypki i stabilizacje
 • chude betony
 • zaprawy murarskie
 • betony wodoszczelne i mrozoodporne
 • betony posadzkowe ze zbrojeniem rozproszonym stalowym lub syntetycznym* Dostarczamy betony na budowę samochodami ciężarowymi
* Betony lane (w klasie S3) tylko z transportem klientów
* Ingerencja w skład czy konsystencje dostarczonych przez nas betonów zwalnia nas z gwarancji jakości