ROK 2016

 

•Wykonanie modernizacji rowu wraz z ułożeniem kostki betonowej na terenie zakładu STEICO Sp. z o.o. w m. Czarnków
•Ułożenie nawierzchni na terenie zakładu INTERAK w m. Grzępy
•Wykonanie remontów dojazdów do posesji dla Urzędu Miasta Czarnków

•Budowa drogi gminnej ul. Dworcowa we Wronkach – w trakcie realizacji

•Przebudowa ulicy Wodnej wraz z budową parkingu o oświetleniem terenu dla firmy COLAS POLSKA Sp. z o.o. – w trakcie realizacji

•Prace ziemne, drogowe orz wykonanie sieci zewnętrznych na terenie zakładu PRIMAVIKA w miejscowości Lutom dla firmy W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. K. – w trakcie realizacji

•Wykonanie utwardzeń w rejonie oczyszczalni na terenie zakładu STEICO Sp. z o.o w miejscowości Czarnków

•Utwardzenie nawierzchni betonową kostką brukową na terenie Tartaku Kowal w miejscowości Krucz

 

ROK 2015

 

•Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178
Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki – dokończenie budowy
•Kompleksowa przebudowa ulicy Kościuszki w Czarnkowie na odcinku od skrzyżowania ulic Kościelnej, Rzemieślniczej, Staroszkolnej, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 182 na wysokości ronda
•Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie
•Kompleksowa realizacja utwardzenia placu manewrowego przy zakładzie METROLOG Sp. z o.o.
•Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4,00 m w miejscowości Lubcz Mały, Kuźnica Żelichowska, Bielice Nowe, Krzyż Wlkp ul. Kosynierów
•Wykonanie robót budowlanych z zakresu remontów dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz
•Budowa drogi gminnej w Białężynie
•Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym
•Modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice
•Remont nawierzchni ul. Fabrycznej w Czarnkowie
•Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Wronki – Piotrowo – Czarnków – Ujście na odcinku od km 71+396 do km 72+720 w m. Brzeźno
•Wykonanie nawierzchni na nieruchomości Intermarche w Czarnkowie przy ul. Kościuszki
•Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Bielice Nowe
•Remont i naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sarbia w 2015 roku

 

 

ROK 2014


• Naprawa dróg leśnych i przepustów na terenie Nadleśnictwa Sarbia
• Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Pogodna, Wiosenna, Tęczowa i warsztatowa – 2014. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Warsztatowej w Krzyżu Wlkp.
• Kompleksowe wykonanie prac ziemnych, drogowy oraz sieci zewnętrznych na Tereni zakładu THULE Sp z o.o. w Hucie szklanej
• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czarnkowa poprzez remont drogi gminnej Al. Brzezińskiej w5raz z budową drogi gminnej ul. Widokowej ,m jako łącznika dróg wojewódzkich nr 178 i 182 – Budowa ulicy Widokowej w Czarnkowie
• Utwardzenie placu zabaw i miejsca rekreacji przy Nadleśnictwie Sarbia
• Naprawa dróg gminnych – mechaniczne profilowanie dróg równiarką z zagęszczeniem walcem – Gmina Czarnków
• Remont placu postojowego przy budynku siedziby Nadleśnictwa Sarbia
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 11 odc. Bogdanowo – Złotkowo od km 253+400 do km 255+360 i od km 257+700, długości 4,18
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście polegające na budowie chodnika w m. Sarbia od km 76+357,60 do km 76+627,10 strona lewa
• Roboty remontowe fragmentu dróg leśnych, zakładowych w Nadleśnictwie Krucz (Leśnictwo Garncarskidród, Smolary, Tarnowiec, Annogóra, Gniewomierz)
• Roboty remontowe fragmentu drogi leśnej w Nadleśnictwie Krucz (Leśnictwo Goraj)
• Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w m. Romanowo Dolne
• Przebudowa ulicy Krętej w Połajewie
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej w Połajewie – przebudowa i utwardzenie terenu
• Przebudowa ul. Poprzecznej w Lubaszu dz. 951 z włączeniem drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. szamotulska)
• Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Lubcz mały, Kuźnica Żelichowska
• Dostawa materiałów na wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 4,0m
• Budowa drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Jaśkowo
• Przebudowa drogi w miejscowości Drawiny
• Budowa nawierzchni ulic i chodników ul. Warsztatowa II etap oraz budowa kanalizacji deszczowej na ul. warsztatowej – II etap
• Remont drogi wojewódzkiej nr 174 Krzyż Wlkp. – ul. Marchlewskiego
• Przebudowa drogi woj. Nr 181 Drezdenko – Czarnków polegającą na budowie chodnika w m. Chełst od km 10+317 do km 10+595 i od km 10+762 do km 10+891, strona lewa
• Remont drogi wewnętrznej obok budynku przy ul. Wronieckiej 61 w Czarnkowie
• Naprawa awaryjna drogi leśnej L3-1B37 nr inw. 220/476 na terenie leśnictwa Goraj – roboty budowlane
• Naprawa awaryjna dróg leśnych na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju – roboty budowlane
• Budowa jednokondygnacyjnej hali magazynowej z parterowym budynkiem biurowym i cała infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce Ne Ew. 87/25 obręb Mutowo, Szamotuły
• Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z droga powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej
• Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sarbia w 2014 r.
• Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz
• Naprawa awaryjna drogi leśnej leśnictwa Nówki w oddziale 251/252 i 244/245 na terenie Nadleśnictwa Sarbia

 

 

ROK 2013


• Wykonanie utwardzenia nawierzchni pod 2 miejsca postoju pojazdów wraz z drogami dojazdowymi dla Nadleśnictwa Sarbia w ramach programu Aktywne udostępnianie Lasu w Leśnictwie Drzązgowo i Gołepole
• Odtworzenie uszkodzonych dwóch przepustów w pasie drogi wojewódzkiej nr 183 Sarbia – droga krajowa nr 11 o długości 9mb każdy
• Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu
• Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Ne 181, 177 i 135 w m. Wieleń – roboty drogowe
• Budowa wiaty na myjnię samochodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu JOSKIN Polska Sp. z o.o. w Trzciance
• Budowa hali logistyki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu JOSKIN Polska Sp. z o.o. w Trzciance
• Budowa hali spawalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu JOSKIN Polska Sp. z o.o. w Trzciance
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Mieścisko w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 0+418,50 do km 0+778,34 wraz z wykonaniem przepustu drogowego w km 0+577,65
• Kompleksowa realizacja utwardzenia placu manewrowego wraz z budową budynku gospodarczego, rozbiórkami i izolacją budynku biurowego zlokalizowanych na działkach i numerach ewidencyjnych 190/1 i 189/15 w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 97 – METROLOG Sp. z o.o.
• Budowa drogi ul. Działkowa we Wronkach
• Budowa placu do montażu trenażera FAO FAR – Nadleśnictwo Krucz
• Wymiana gruntów wątpliwych i słabonośnych o powierzchni 941,18m2 – METROLOG Sp. z o.o.
• Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sarbia w 2013 r.
• Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Czarnkowie
• Naprawa awaryjna drogi leśnej nr inw. 220/1104 w leśnictwie Goraj
• Remont chodnika w miejscowości Walkowice
• Zagospodarowanie terenu wokół wiaty edukacyjnej w leśnictwie Kruczlas – roboty budowlane
• Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1345P w m. Śmieszkowo
• Dokumentacja techniczna pod przebudowę drogi gminnej Jędrzejewo-Jesionowo na odcinku długości ok. 800 m
• Remont drogi leśnej w leśnictwie Goraj, oddz. 2 – pętla komunikacyjna
• Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego wraz z obrzeżami na ścieżce przyrodniczo leśnej „Starty las uczy nas” na działce Ew. nr 7355/23
• Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: huta Szklana, Bielice i Żelichowo
• Przebudowa ulicy Jaśminowej w Lubaszu – kanalizacja deszczowa na działce 674, 690, 681, 694/3, 695, 708/4, 709/2, 709/8,731 i 734
• Remont przepustów na terenie leśnictw Cisze, Gołepole, Kruszewo i Nówki
• Remont nawierzchni drogowej przy budynku szkoły w Zespole Szkół Leśnych w Goraju
• Utwardzenie nawierzchni gruntowej dróg leśnych na terenie leśnictwa Klempicz oddz. 495b
• Remont drogi ppoż. na działce 593/36 w Lubaszu z kostki brukowej betonowej
• Utwardzenia drogi dojazdowej do garażu oraz odwodnienie placu przy budynku Masztelerni w kompleksie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju

 

 

ROK 2012


• Budowa ulicy Wierzbowej we Wronkach o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dł. 340,16 mb
• Przebudowa dróg ppoż. w kierunku wschód-zachód na terenie Nadleśnictwa Oborniki na długość 4,425 km o nawierzchni tłuczniowej
• Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu kostką brukową o grubości 8cm wraz z odpowiednią podbudową placu manewrowego na terenie Zakładów Elektrochemicznych „ALCO-MOT” Sp. z o.o. w Czarnkowie, przy ul. Ogrodowej 21
• Remont chodników i nawierzchni jezdni ul. Łąkowej w Czarnkowie
• Budowa dróg i placów manewrowych, wykonanie fundamentów pod obiekty oraz wykonanie płyt szczelnych dla firmy PPHU „Petrol-Hawen”
• Wykonanie wjazdu z kostki brukowej przy remizie OSP Lubasz
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wzrost spójności komunikacyjnej poprzez budowę ciągów drogowych łączących drogę gminną nr 271582P (ul. Objezierska) z drogami powiatowymi nr 2050P o 20562P wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym – roboty drogowe – Oborniki
• Roboty budowlane związane z usuwaniem klęsk żywiołowych powstałych na sieci dróg powiatowych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wyniku ulewnych deszczy w lipcu 2011
• Remont nawierzchni punktu wagowego przy drodze woj. nr 1178 w m. Przybychowo
• Budowa ścieżek rowerowych, remont ulic Polnej i Głogowej oraz przebudowa ul. Rolnej w Czarnkowie – roboty drogowe
• Przebudowa drogi leśnej nr 17 w lennictwach Klempicz, Kruczlas, nr inw. 220/683, L3-1A17P – roboty budowlane, zamówienie dodatkowe
• Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 i przebudowę mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 – roboty ziemne
• Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Goraj nr inw. 220/329 – roboty budowlane
• Przebudowa drogi leśnej nr 15 w leśnictwie Kruczlas, Smolary – roboty budowlane
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznan – Murowana Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”
• Wykonanie placu o powierzchni 1200m2 oraz wykonanie instalacji deszczowej dla firmy DORA METAL Sp. z o.o.
• Wykonanie utwardzenia nawierzchni wokół budynku zlokalizowanego w Czarnkowie przy ul. Wronieckiej 59 dla Restauracji PARKOWA
• Budowa przepustu oraz remont nawierzchni drogi pożarowej nr 21 w leśnictwie Jabłonówko oddz. 226g
• Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i Łąkowej w Czarnkowie
• Zakładowa stacja oleju napędowego na terenie firmy JOSKIN Polska Sp. z o.o. w Trzciance – utwardzenie nawierzchni stacji, branża drogowa
• Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.. 4m w obrębie Łokacz W. i Lubcz W.
• Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w obrębie Łokacz W. i Lubcz . (odc. 0+531 – 0+831 w Łokaczu Wielkim)
• Roboty drogowe i podbudowa posadzki przemysłowej dla inwestycji THULE w Wieleniu
• Wykonanie placu magazynowego z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej i na istniejącej podbudowie o łącznej powierzchni 1890m2, nawierzchnia z płyt betonowych grubości 15cm typu YYOMB z wypełnieniem spoin żwirem o powierzchni 90m2 oraz 168mb krawężnika drogowego na ławie betonowej – THULE Wieleń
• Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I Budowa przystani wodnych na rzece Noteć – przystań w Czarnkowie
• Przebudowa dróg dojazdowych do posesji zlokalizowanych przy ulicach Szeroka, Okrężna i krótka w Połajewie, łączących osiedle domków jednorodzinnych z drogą wojewódzką nr 178 Oborniki – Wałcz
• Projekt przebudowa ul. Poprzeczna w m. Lubasz
• Wykonanie podbudowy tłuczniowej w związku z przebudowa dróg ppoż. wschód0zachód na terenie Nadleśnictwa Oborniki na dł. 6km
• Przebudowa targowiska stałej w miejscowości Krzyż Wlkp. – branża drogowa

 

 

ROK 2011


• Przebudowa drogi pożarowej Nr 12 na terenie Leśnictw: Marunowo i Gębice
• Roboty ziemne pod planowaną do budowy halę przemysłową w miejscowości Grzępy
• Drukarnia INTERAK Sp. z o. o.
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Niekursko – granica województwa
• Wykonanie wjazdy z kostki brukowej przy remizie OSP Lubasz
• Przebudowa ul. Przemysłowej w miejscowości Czarnków
• Przebudowa drogi powodziowej wraz z rowem o długości 700 mb w Chrustowie – Etap II
• Wykonanie robót uzupełniających przy budowie przystani na rzecze Noteć w miejscowości Czarnków
• Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy ulicy Partyzantów 14 o nawierzchni z betonowej kostki brukowe w miejscowości Wronki – Etap I
• Wykonanie drogi zakładowej – SeaKing Polnad Ltd Sp. z o. o.
• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo – Przeźmierowo
• Wykonanie placu magazynowego z kostki brukowej betonowej – Thule Sp. z o. o., Wieleń
• Usunięcie awarii powodziowej drogi leśnej w Leśnictwie Goraj, Nadleśnictwo Krucz
• Usunięcie awarii powodziowej dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz
• Usunięcie awarii powodziowej drogi leśnej w leśnictwie Goraj, oddział. 3,4 na terenie Nadleśnictwa Krucz
• Przebudowa parkingu przy ulicy Pogodnej w miejscowości Czarnków – wariant II
• Rataje – przebudowa drogi dojazdowej do pól – Gmina Chodzież
• Roboty uzupełniające przy budowie ścieżko pieszo-rowerowej Lusowo – Wysogotowo (Przeźmierowo) polegające na przedłużeniu budowanej ścieżki
• Ścinka poboczy z odwozem oraz plantowanie poboczy i skarp rowów na terenie powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego
• Remont drogi dojazdowej i manewrowej do stacji zlewnej w miejscowości Szydłowo
• Usunięcie awarii powodziowej drogi leśnej w Leśnictwie Goraj nr L3-2B36 na terenie Nadleśnictwa Krucz
• Naprawa przepustów na terenie Nadleśnictwa Sarbia
• Remont nasypu drogowego drogi pożarowej Nr 25 Leśnictwo Kruszewo
• Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Wysogotowie – etap II

 

 

ROK 2010


• Budowa przystani na rzece Noteć w miejscowości Czarnków
•  Modernizacja parkingów na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju
• Przebudowa drogi nr 430 Strzelecki Gaj – Studźce
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont mostu, budowę i przebudowę jezdni, chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Armii Poznań w Obornikach
• Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i budową chodników w miejscowości Stara Łubianka i Nowy Dwór
• Wykonanie nasypu pod budowę hali przemysłowej w miejscowości Grzępy – Drukarnia INTERAK Sp. z o. o.
• Przebudowa ulicy Geista w miejscowości Czarnków – od ulicy Kościuszki do ulicy Kościelnej
• Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 16 Etap III obejmujący odcinek 3+515 do 4,080 km na terenie Leśnictwa Dębowa Góra
• Przebudowa parkingu i chodnika przy ulicy Kościelnej w miejscowości Czarnków
• Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzież
• Przebudowa Placu Wolności oraz ulicy Kościuszki w miejscowości Czarnków – roboty uzupełniające
• Przebudowa drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 42 na terenie Leśnictwa Kamiennik
• Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Sarbia – Leśnictwo Jacewko – III etap – budowa sztuczne zbiornika na wodę gaśniczą
• Przebudowa drogi pożarowej Nr 22 – II etap Leśnictwo Jabłonówko
• Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sarbia w 2010
• Wykonanie robót uzupełniających tj. budowa stanowisk postojowych dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych na Placu Przemysława w Owińskach.
• Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Krucz w 2010
• Remont drogi leśnej na terenie Leśnictwa Ciszkowo
• Remont chodników na terenie miasta Szamotuły przy ulicy Obornickiej
• Wykonanie robót instalacyjnych przy budowie stanowisk postojowych dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych na Placu Przemysława w Owińskach
• Napraw przepustów w Leśnictwach: Piotrowo i Gębice

 

 

ROK 2009


• Profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzcianka
• Remont dróg na terenie Gminy Chodzież
• Budowa ulicy Żurawiej we wsi Złotniki, Gmina Suchy Las
• Budowa ulicy Jałowcowej w Kowanówku – Gmina Oborniki
• Wykonanie przebudowy interesującej drogi gminnej żużlowej z tłucznia kamiennego obręb Nowy Buczek – Gmina Lipka
• Budowa dróg w Wieleniu na osiedlu Przytorze
• Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni brukowcowej w miejscowości Jędrzejewo – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
• Budowa ciągów komunikacyjnych na Placu Przemysława w Owińskach wraz z przebudowa sieci teletechnicznej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej
• Budowa nawierzchni ulic i chodników ulic Letniej, Słonecznej i Bocznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Krzyż Wlkp.
• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy – Murowana Goślina na odcinku Szamotuły – Oborniki
• Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawczyn – Gmina Drawsko
• Wykonanie twardych zjazdów na Osiedlu Przytorze w miejscowości Wieleń
• Przebudowa Placu Wolności oraz ulicy Kościuszki w miejscowości Czarnków
• Przebrukowanie istniejącej nawierzchni brukowcowej na drodze wojewódzkiej Nr 174 w miejscowości Krzyż Wlkp., ulica Marchlewskiego
• Wykonanie doku załadunkowego na terenie zakładu THULE Sp. z o. o. w Hucie Szklanej
• Budowa oświetlenia ulicznego ul. Poznańskiej oraz budowę drogi dojazdowej na zaplecze ul, Rolnej wraz w oświetleniem w miejscowości Czarnków
• Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Murowana Goślina – Etap II
• Wykonanie nawierzchni ulicy Słonecznej w miejscowości Krzyż Wlkp.
• Roboty dodatkowe przy budowie ulicy Żurawiej we wsi Złotniki, Gmina Suchy Las
• Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń – Osiedle Piaski
• Roboty dodatkowe i uzupełniające przy budowie ciągów komunikacyjnych na Placu Przemysława w Owińskach wraz z przebudowa sieci teletechnicznej oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej
• Budowa nawierzchni na ulicy Zbożowej oraz na zapleczu Sukiennic Miejskich w miejscowości Czarnków
• Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła – Bydgoszcz
• Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 178 Wałcz – Oborniki na odcinku Radosiew – Trzcianka
• Odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka
• Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 179 na drogę gminna ulica Wierzbowa w miejscowości Dolaszewo

 

 

ROK 2008
• Wykonanie boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy – Urząd Miejski w Brzesku.
• Wykonanie boiska z nawierzchnią poliuretanową – Gmina Stępnica.
• Wykonanie boiska z nawierzchnią poliuretanową – Wójt Gminy Tychowo.
• Remont chodnika przy ulicy Czarnkowskiej w m. Rogoźno.
• Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na ul. Majowej w miejscowości Tarnowo Podgórne.
• Wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ul. Jodłowej w miejscowości Suchy Las.
• Wykonanie robót ziemnych, podbudowy z chudego betonu oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ul. Spokojnej i Usługowej w Rożnowie k. Obornik.
• Wykonanie budowy parkingu z kostki brukowej betonowej, zamontowanie kolektora kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych , wpustów ulicznych oraz oświetlenia placu przy ul. Bydgoskiej w miejscowości Wągrowiec.
• Wykonanie profilowania dróg gruntowych, naprawa dróg żużlem, gruzem i pospółką Urząd Miejski Trzcianka.
• Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Moczydła.
• Przebudowa drogi leśnej – Nadleśnictwo Trzcianka.
• Wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej szarej, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej – budowa drogi Rataje – Wichrowe Wzgórze.

 

 

ROK 2007
• Wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, wyk. kanalizacji deszczowej oraz modernizacja oświetlenia – TOMBET Suchy Las.
• Wykonanie dróg dojazdowych, placów magazynowych z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz oświetlenie dróg i placów – STEICO S.A.

 

 

ROK 2006
• Budowa ul. Pogodnej, ul. Folwarczej, ul. Zachodniej i ul. Morelowej w miejscowości Baranowo.
• Budowa dróg zakładowych na terenie STEICO S.A.
• Budowa dróg i placów magazynowych, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa naturalnego, betonu i tłucznia oraz nawierzchnie z kostki betonowej, budowa kanalizacji technicznej i przebudowa sieci telefonicznej – TERMOTECH Sp. z oo Piła.
• Budowa dróg i placów magazynowych, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa naturalnego i tłucznia oraz nawierzchnie z kostki betonowej – THULE TRAILERS Sp. z oo. Wieleń.
• Wykonanie podbudowy pod posadzkę przemysłową w hali LPT – STEICO S.A.
• Budowa dróg wewnętrznych przy Salonie Lewus w Suchym Lesie.
• Budowa parkingu przy budynku administracyjnym – STEICO S.A.

 

 

ROK 2005
• Wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu podbudowy i ułożeniu krawężnika na drodze pow. nr. 29242 w miejscowości Biała.
• Wykonanie robót ziemno-dorgowych przy wiacie magazynowej STEICO S.A.
• Remont chodnika w miejscowości Góra.

 

 

ROK 2004
• Przebudowa skrzyżowania przy Odlewni Żeliwa w Drawsku.
• Budowa drogi leśnej od drogi woj. Sarbia – Chodzież do Leśnictwa Gołepole.
• Remont dróg leśnych – Nadleśnictwo Krucz.
• Przebudowa dróg gruntowych przeciwpożarowych – Nadleśnictwo Potrzebowice.
• Wykonanie remontu chodnika przy drodze woj. nr. 153 w miejscowości Goraj.
• Wykonanie robót ziemno-drogowych przy budowie hali w Hucie Szklanej.
• Budowa placu magazynowego w Hucie Szklanej.
• Budowa drog dojazdowych do hali montażu w Hucie Szklanej.
• Remont i modernizacja dróg wewnętrznych na terenie zakładu STEICO S.A.

 

 

ROK 2003
• Przebudowa drogi nr. 133 i 135 w miejscowościach Kwiejce – Borzysko oraz Młyn – Piłka.
• Budowa parkingów i placy manewrowych na Stacji Dealerskiej w Suchym Lesie.
• Roboty dróg leśnych – Nadleśnictwo Krucz.
• Roboty dróg leśnych – Nadleśnictwo Sarbia.
• Budowa ścieżki rowerowej w Drawskim Młynie.

 

 

ROK 2002
• Wykonanie nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej ul. Buczka w Pile.
• Budowa oświetlenia i chodników oś. Wilczy Młyn w Poznaniu.
• Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze woj. nr. 177 w Wieleniu.
• Budowa ścieżki pieszo – rowerowej droga woj. nr. 182 w miejscowości Kruszewo.

 

 

ROK 2001
• Modernizacja gm. drogi dojazdowej do gruntów ornych Hamrzysko – Krucz II etap.
• Budowa gm. drogi dojazdowej w miejscowości Gębice.

 

 

ROK 2000
• Modernizacja drogi gm. Miłkowo – Kamionka.
• Remont drogi woj. nr. 29241 Miały – Piłka.
• Modernizacja drogi gm. drogi dojazdowej do gruntów ornych Hamrzysko – Krucz I etap.
• Budowa chodnika droga nr. 182 w Lubaszu.

 

 

ROK 1999
• Modernizacja ulic oś. Wilczy Młyn w Poznaniu.
• Wzmocnieni podbudowy i powierzchniowe utrwalenie na drodze Rosko- Hamrzysko.
• Roboty drogowe na Stacji Dealerskiej TOYOTA w Ujściu.
• Poszerzanie drogi nr 245 Ciszkow – Wronki.
• Wykonanie dróg i parkingów wokół budynku SKODA AUTO POLSKA.

 

 

ROK 1998
• Modernizacja dróg wewnętrznych Zakład Energetyki ENEA Piła.
• Poszerzanie jezdni drogi woj. nr. 245 Ciszkowo – Wronki.

 

 

ROK 1997
• Zagęszczenie nasypów na przejściu granicznym w miejscowości Gubinek.
• Budowa ul Okrężnej i Granicznej w Złotnikach.

 

 

ROK 1996
• Wykonanie robót ziemnych na obwodnicy w Świecku.